מיכה סלקטר וקרן צור יוצקים אליהם מידה רבה של רגש, כנות וכאב

הארץ