"...סיטואציות אנושיות העוברות בצורה תמציתית ומדוייקת..

ידיעות אחרונות