סנדרה שדה האחת והיחידה ! רשף לוי יודע לכתוב שורות מצחיקות

הארץ